CERTIFICERINGS STELSEL

CERTIFICERINGS STELSEL

𝗩𝗲𝗿𝗽𝗹𝗶𝗰𝗵𝘁 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴𝘀𝘀𝘁𝗲𝗹𝘀𝗲𝗹 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝘂𝗶𝘁𝘇𝗲𝗻𝗱𝗯𝘂𝗿𝗲𝗮𝘂𝘀 

Het kabinet heeft besloten om een verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus in te zetten, dit zal naar verwachting in 2025 ingaan. 

𝗗𝗲 𝗿𝗲𝗱𝗲𝗻 𝘃𝗮𝗻 𝗵𝗲𝘁 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴𝘀𝘀𝘁𝗲𝗹𝘀𝗲𝗹 

Vroeger waren uitzendbureaus altijd al verplicht om een vergunning aan te vragen echter werd dit in 1998 afgeschaft. Na dat dit gebeurt was liepen het aantal uitzendbureaus stevig op. Sinds dat deze verplichte vergunning is afgeschaft zijn er helaas ook veel malafide uitzendbureaus bij gekomen. 

Deze malafide uitzendbureaus houden zich op verschillende manieren niet aan de regels. Zo zijn er veel misstanden met betrekking tot huisvestiging, betaling, gezondheid en veilig werken. Dit leidt tot situaties waarbij vooral kwetsbare mensen waaronder veel arbeidsmigranten te maken krijgen met deze slechte omstandigheden. Het gevolg hiervan is dat uitzendbureaus die zich wel aan de regels houden moeilijk kunnen concurreren met dit soort bedrijven. 

𝗗𝗼𝗲𝗹 𝘃𝗮𝗻 𝗵𝗲𝘁 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴𝘀𝘁𝗲𝗹𝘀𝗲𝗹 

Het kabinet heeft twee hoofddoelen met het verplichte van het certificeringstelsel. Ten eerste wil het kabinet de positie van de arbeidskrachten beter beschermen. Minister Karien van Gennip: ‘Te vaak nog worden arbeidsmigranten behandeld als tweederangsburger. Te veel uitzendbureaus zorgen niet goed voor hun personeel en laten ze slapen en werken in slechte omstandigheden. Dat is onacceptabel.’ Dit soort situaties moeten snel gestopt worden volgens het kabinet en dit certificeringstelsel zou daarvoor de oplossing moeten bieden. Daarnaast wil het kabinet een gelijk speelveld in de uitzendbranche. dit certificeringstelsel zal ervoor zorgen dat de malafide uitzendbureaus en overige partijen die zich niet aan de regels houden van de markt worden geweerd. 

𝗘𝗶𝘀𝗲𝗻 

Om voor certificering in aanmerking te komen, moet de uitzendonderneming in alle gevallen voldoen aan de normen van het bestaande SNA-kader.

Daarnaast moet een uitzender aan de volgende 6 aanvullende verplichtingen voldoen: 

betaling van het juiste loon op grond van de loonsverhoudingsnorm

– een verklaring omtrent het gedrag (VOG)

– een bankgarantie (waarborgsom van € 100.000)

– het aanbieden van gecertificeerde huisvesting

– het doorgeleiden van informatie over veiligheid op de werkplek

– controle op pensioenaansluiting

Het certificaat is vier jaar geldig. Een bureau moet dan verlenging aanvragen. Als een instantie de regels overtreedt, wordt het certificaat vier weken na afgifte ingetrokken. Gedurende deze vier weken hebben werknemers de tijd om een andere baan te zoeken.

𝗥𝗲𝗶𝗸𝘄𝗶𝗷𝗱𝘁𝗲 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 

Het kabinet heeft besloten dat de certificering voor alle ondernemingen die in Nederland arbeidskrachten ter beschikking stellen zoals bedoeld in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) geldt. Hieronder vallen niet alleen uitzendbureaus, maar ook bedrijven die personeel uitlenen als nevenactiviteit.