5 tips voor het inlenen van personeel

5 tips voor het inlenen van personeel

Het inlenen van personeel heeft veel voordelen, maar er zijn wel spelregels. Works geeft je 5 tips:

1. Check het SNA-keurmerk

Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener wordt beperkt. Onder andere wordt gecontroleerd op juiste en volledige afdracht van loonheffingen en omzetbelasting, Wet minimumloon, naleving cao-bepalingen en Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi). Het keurmerk is gebaseerd op de NEN 4400-1- en NEN 4400-2-normen.

2. Houd rekening met geldende Arboregels

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van personeel. Ook van ingeleend personeel. Loopt een arbeidskracht risico op de werkvloer? Zorg dan dat je het uitzend- of detacheringsbureau tijdig op de hoogte stelt van de eventuele gevaren en bijbehorende risico’s, maar ook de maatregelen die getroffen worden om risico’s te beperken. Dit is van belang om het risico op aansprakelijkheid en boetes van de arbeidsinspectie te voorkomen.

3. Sluit een aansprakelijkheidsverzekering af

Natuurlijk doe je er alles aan om ongelukken of beroepsziektes te voorkomen. Echter, een ongeluk zit in een klein hoekje. Wanneer er iets met een arbeidskracht gebeurt, ben je als inlener aansprakelijk. Met een aansprakelijkheidsverzekering dek je dit risico af. Ook wanneer er door de arbeidskrachten fouten worden gemaakt.

4. Ben je bewust van inlenersaansprakelijkheid

Normaal gesproken draagt het uitzendbureau alle belastingen en sociale verzekeringspremies met betrekking tot de flexwerknemer af aan de Belastingdienst. Doet het bureau dit niet? Dan verhaalt de belastingdienst het gemiste geld op de inlener. Deze heeft namelijk inlenersaansprakelijkheid. Check dus altijd of het uitzendbureau waarmee je in zee gaat, is gecertificeerd volgens de NEN 4400 en betaal een deel van de factuur op de G-rekening van het uitzendbureau. Door op deze geblokkeerde rekening te betalen, beperk je de inlenersaansprakelijkheid. Leg gemaakte afspraken bovendien vast in een inlenerovereenkomst.

5. Controleer de identiteit van de arbeidskracht

Naast het uitzendbureau moet ook de inlener de identiteit van de arbeidskracht vaststellen vóór aanvang van de werkzaamheden. Je hebt als inlener immers ook voor de Wet arbeid vreemdelingen een identificatieplicht. Laat iemand zonder de juiste papieren niet bij je werken!