ARBEIDSTIJDEN WET

ARBEIDSTIJDEN WET

Vaak hebben medewerkers gewoon vaste tijden en pauzes die de werkgever aangeeft. Maar waar heb je eigenlijk recht op? Hoelang mag je achter elkaar werken en hoelang heb je pauze en hoeveel rust tijd moet er tussen het werken zitten. Hiervoor zijn regels en deze staan in de arbeidstijdenwet.

𝗠𝗮𝘅𝗶𝗺𝗮𝗹𝗲 𝘄𝗲𝗿𝗸𝘁𝗶𝗷𝗱 

Je mag per dag niet meer dan 12 uur achter elkaar werken. Dit betekent dus dat je per week 60 uur mag werken maximaal. Verder mag je in een periode van 4 weken maar 55 uur gemiddeld per week werken. Wanneer je meer dan 16 weken achter elkaar werkt mag je maar 48 uur gemiddeld per week werken. Het kan zijn dat er andere afspraken staan in het cao, controleer dit dus altijd goed. 

𝗠𝗮𝘅𝗶𝗺𝗮𝗹𝗲 𝘄𝗲𝗿𝗸𝘁𝗶𝗷𝗱 

Nadat je een dag hebt gewerkt heb je recht op minimaal 11 uur rust, dit mag één keer per week 8 uur zijn. Verder heb je elke week recht op minimaal 36 uur rust. 

𝗣𝗮𝘂𝘇𝗲 

De pauze dient op zijn minst 15 minuten te duren, hierbij werkt de medewerker helemaal niet. Wanneer een medewerker langer dan 5,5 uur werkt heeft degene recht op 30 minuten pauze. Bij een shift van langer dan 10 uur heeft de medewerker recht op 45 minuten pauze. De pauze mag ook opgesplitst worden over de werkdag heen.

𝗡𝗮𝗰𝗵𝘁𝗱𝗶𝗲𝗻𝘀𝘁𝗲𝗻 

Een medewerker mag maximaal 36 nachten werken in 16 weken tijd. Verder mag een medewerker per nachtdienst maar 10 uur werken achter elkaar. Dit mag wanneer nodig wel naar 12 uur worden gezet, echter mag dit maar vijf keer per 2 weken en maximaal 22 keer per jaar. Ook gelden er bij nachtdienst andere rusttijd regels. Bij een nachtdienst na twee uur in de nacht heb je i.p.v. 11 uur recht op 14 uur rust en als je drie nachtdiensten achter elkaar hebt gewerkt heb je recht op 46 uur rust. Je mag maximaal 7 nachtdiensten achter elkaar werken.

𝗡𝗮𝗰𝗵𝘁𝗱𝗶𝗲𝗻𝘀𝘁𝗲𝗻 

De werkgever is verplicht om een urenregistratie bij te houden voor zijn medewerkers. Per medewerker moeten de tijden van de pauzes geregistreerd worden. Wanneer een werkgever dit niet doet of de arbeidstijdenwet niet hanteert kan de inspectiedienst een boete opleggen of, bij zware overtredingen, een proces-verbaal opleggen wat kan leiden tot strafvervolging.