Betrouwbare huisvesting arbeidsmigranten

Betrouwbare huisvesting arbeidsmigranten

Overal ter wereld wordt gebruik gemaakt van arbeidsmigranten – van tijd tot tijd zijn er immers grote pieken in de productie, waarbij tijdelijk flink wat extra handen nodig zijn. Daarnaast is het voor een grote groep arbeidsmigranten een uitgelezen plek om nieuwe ervaringen en kennis op te doen. Er reist echter al snel een vraagstuk: hoe regel je de huisvesting voor arbeidsmigranten? Tot voor kort werd dat nogal wisselend opgepakt, waarbij helaas niet ieder werkgever en uitzendorganisatie gepast omging met dit vraagstuk. Wij van Works staan voor een nette ontvangst en behandeling van arbeidsmigranten en zorgen dan ook voor een goede, gedegen en veilige woon- en werkomgeving.

Nieuwe regels voor huisvesting arbeidsmigranten

We zijn dan ook erg blij mee dat het bestuur van Stichting Normering Flexwonen (SNF) besloten heeft om in 2021 certificering per pand in te voeren. Dit houdt in dat álle panden die gebruikt worden voor huisvesting van arbeidsmigranten periodiek geïnspecteerd zullen worden, in plaats van de huidige jaarlijkse steekproef. Hierbij is een flinke lijst aan keurmerkeisen opgesteld én is de inspectiemethode flink aangescherpt. De regels gaan niet alleen over een veilig onderkomen, maar ook over hygiëne, privacy en klachtenafhandeling, allemaal gericht op een 100%-controle van de panden die worden gebruikt voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Toekomstvisie

Hoewel al deze normen en eisen al worden ingevoerd om zo een betere basis voor de huisvesting arbeidsmigranten te vormen, wordt er nog altijd gewerkt aan het protocol. Zo is er momenteel een voorstel om een sectie over ‘toezicht en beheer’ toe te voegen aan de normen. Voor bewoners houdt dat in dat bij de grote locaties een beheerder beschikbaar is om eventuele problemen direct op te lossen. Voor omwonenden moet er in elk geval een aanspreekpunt bij de verhuurder bekend zijn. Ook zal er in de toekomst gekeken worden naar de staat van de locatie. De situatie voor arbeidsmigranten zal er dus gegarandeerd op vooruit gaan, en ook wij zullen blijven inzetten om al deze aspecten aan onze hoge kwaliteitseisen te voldoen.