Checklist voor het werken met uitzendbureaus

Checklist voor het werken met uitzendbureaus

Wanneer je gaat werken met een uitzendbureau, dan kun je al gauw met vragen zitten. Je vraagt je bijvoorbeeld af of het uitzendbureau aan alle wettelijke vereisten voldoet en je geen risico’s loopt. De Inspectie SZW heeft samen met de Belastingdienst, branchepartijen NBBU en ABU en met SNA en SNCU een checklist die bedrijven helpt te beoordelen of zij op een eerlijke en veilige manier met uitzendkrachten werken. Ook als je werkzoekende bent en via een uitzendbureau wilt gaan werken is deze checklist een handig hulpmiddel om te beoordelen of jouw uitzendbureau zich aan de regels houdt.

De checklist bestaat uit 9 aandachtspunten. Wordt aan alle punten van de checklist voldaan? Dan weet je zeker dat het uitzendbureau op een eerlijke en verantwoorde manier te werk gaat. Volgens de Inspectie SZW is het van belang dat zowel het uitzendbureau als de inlener alert blijft op de punten uit onderstaande checklist.

1. Staat het uitzendbureau juist geregistreerd bij de Kamer van Koophandel?

Uitzendbureaus die in Nederland werken moeten als zodanig geregistreerd staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Als dit niet zo is, dan riskeer je een boete van de Inspectie SZW. Je kunt controleren of het uitzendbureau bij de KvK geregistreerd staat door het KvK nummer op te zoeken op de website van de Kamer van Koophandel.

2. Is het uitzendbureau gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid?

Wanneer het uitzendbureau dit keurmerk heeft, beperkt dit het risico dat jijzelf aansprakelijk wordt gesteld voor het niet afdragen van loonheffingen en BTW door het uitzendbureau. Sommige cao’s verplichten het zelfs om samen te werken met bureaus die SNA gecertificeerd zijn. De SNA controleert uitzendbureaus aan de hand van de norm NEN4400.

3. Is het uitzendbureau lid van een brancheorganisatie?

Brancheorganisaties stellen kwaliteitseisen aan hun leden, controleren of zij de cao naleven, en helpen hen bij deskundigheidsbevordering. Lidmaatschap van een brancheorganisatie is daarom een aanwijzing dat u zakendoet met een betrouwbaar uitzendbureau.

4. Betaalt het uitzendbureau voldoende uit?

Een uitzendbureau mag zelf het uurtarief bepalen, maar moet de uitzendkracht wel voldoende betalen. Minimaal het wettelijke minimumloon dus. Daarnaast moeten uitzendkrachten hetzelfde betaald krijgen als werknemers die in loondienst zijn bij de inlener en dezelfde werkzaamheden uitvoeren.

5. Factureert het uitzendbureau correct?

Facturen moeten aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Een onduidelijke of onjuiste factuur kan duiden op een onbetrouwbaar uitzendbureau dat zich niet aan de administratieve regels houdt.

6. Heeft het uitzendbureau een G-rekening?

Een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening. Het saldo op de G-rekening kan een uitzendbureau alleen gebruiken om loonheffingen en BTW aan de Belastingdienst te betalen. Wanneer je conform de regels op de G-rekening van het uitzendbureau betaald, wordt voorkomen dat jij aansprakelijk bent als een SNA-gecertificeerd uitzendbureau de loonheffingen of BTW niet betaalt. Je herkent een G-rekening aan de eerste 2 nummers van het bankrekeningnummer: 99.

7. Is de identiteit van de uitzendkracht gecontroleerd?

De inlener moet zelf ook de identiteit van de uitzendkracht gecontroleerd hebben voordat deze begint met werken. Zo kan identiteitsfraude of belastingfraude worden tegengegaan, maar ook illegale tewerkstellingen. De identiteit van uitzendkracht wordt gecontroleerd door het checken van een geldig legitimatiebewijs en de handtekening.

8. Mag de uitzendkracht legaal in Nederland werken?

Uitzendkrachten mogen alleen ingehuurd worden als zij legaal in Nederland mogen werken. Dit kan eventueel met een werkvergunning. Als deze vergunning niet in orde is kun je een boete van de Inspectie SZW riskeren. Er gelden verschillende eisen voor uitzendkrachten binnen de Europese Economische Ruimte en buiten EER-landen. Voor een uitgebreide uitleg verwijzen we je graag naar de checklist onderaan dit artikel.

9. Zorgt het uitzendbureau voor een gezonde en veilige werkplek?

Wanneer een uitzendbureau uitzendkrachten inzet, moet het bureau er samen met de inlener voor zorgen dat de uitzendkracht gezond en veilig kan werken. Daarover kun je meer lezen op de website van de Inspectie SZW. Op de websites zelfinspectie.nl en arboflexbranche.nl kun je de arbeidsrisico’s en maatregelen binnen jouw branche checken.

Bron: NBBU/