Hoe kan ik mijn vakantiedagen opnemen?

Hoe kan ik mijn vakantiedagen opnemen?

Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft, bouwt automatisch vakantie-uren op. Maar op hoeveel vakantie uren heb je wettelijk recht en hoe moet je deze uren opnemen? 

Wettelijke vakantiedagen

Iedere werknemer heeft recht op wettelijke vakantiedagen. Het aantal stel je vast aan de hand van het aantal uren dat iemand per week werkt. Zo is bepaald dat een werknemer na een jaar werken aanspraak kan maken op vier keer het aantal uren dat hij per week werkt.

Wettelijk gezien is dit jouw aantal gewerkte uren per week maal 4, dus als je 40 uur per week werkt, heb je op jaarbasis recht op 160 vrije uren. Werk je parttime, bijvoorbeeld 24 uur per week dan heb je recht op 24×4 uur 76 uur per jaar. Dit is bijna gelijk aan één maand vrij! In dit blog vertellen we je alles over het opnemen van vakantie uren.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Veel werkgevers bieden hun personeel echter meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum. Dit zijn de zogenoemde bovenwettelijke vakantiedagen. Afspraken hierover kunnen staan in een arbeidscontract of eventuele verplichte cao. Klik hier en lees meer.

Wanneer neem je vakantiedagen op

Als werknemer kan je bepalen wanneer je je vakantiedagen opneemt. Hoe je ze opneemt, dat is per werkgever verschillend. De werkgever mag ook verplichte vrije dagen aanwijzen, dit moet wel vermeld staan in de cao of arbeidsovereenkomst.

Verloop vakantiedagen

Als je in een werkjaar géén wettelijke vakantiedagen opneemt, neem je deze mee naar het volgende werkjaar. Deze blijven dan nog 6 maanden geldig, tenzij in de CAO een langere termijn is afgesproken. Een kortere termijn is niet mogelijk. Na de afgesproken termijn vervallen de vakantiedagen. Bovenwettelijke vakantiedagen kan je tot 5 jaar, ná het werkjaar waarin ze zijn opgebouwd bewaren en opnemen.

Vakantiedagen uitbetalen, mag dat?

  • Nee – Wettelijke vakantiedagen mogen niet in geld worden uitgekeerd zolang het arbeidscontract van kracht is.
  • Ja – Bovenwettelijke vakantiedagen mogen wel worden uitbetaald als dit is vastgelegd in de cao voor jouw bedrijf of in het contract met je werknemer.
  • Ja – Bij ontslag of vertrek van een werknemer moeten alle overgebleven vakantiedagen worden uitbetaald.

Ziek tijdens je vakantie

Het kan iedereen overkomen: je wordt ziek op vakantie. Dit is natuurlijk niet iets waar je op gehoopt had. Je kunt in dit geval het beste contact opnemen met jouw werkgever om je ziek te melden. Na jouw ziekmelding kun je jouw ‘zieke’ vakantiedagen op een ander moment inhalen, uiteraard doe je dit in goed overleg. Houd er wel rekening mee dat je werkgever een verklaring kan opvragen van een lokale arts of ziekenhuis. Om dit te voorkomen kun je er eventueel ook voor kiezen om dit zelf proactief over te dragen aan je werkgever. Last but not least, geniet van je vakantie en vergeet niet om jouw wettelijke uren die als eerste dreigen te vervallen ook als eerste op te maken.

Toch niet voor vakantie gekozen?

Streep je de verre reizen of andere bestemmingen liever weg en zie je dit liever terug op jouw bankrekening? Dat is mogelijk! Maar let op! Hier gelden wel diverse regels voor. Zo kun je alleen jouw bovenwettelijke uren laten uitbetalen. Goed om te onthouden is dat je hier flink wat belasting over moet betalen. Ook kan jouw werkgever ervoor kiezen om de aanvraag hiervan te weigeren. Wettelijke uren kun je niet laten uitbetalen, misschien dan maar gewoon die vakantie overwegen.

Wijzigen van vakantieplannen

Mijn reis kan niet doorgaan, kan ik mijn geplande vakantiedagen terugdraaien?

Wanneer de vakantie eenmaal is vastgesteld, kan de vakantieperiode niet zomaar eenzijdig gewijzigd worden, ook niet door de werknemer. Vakantie intrekken bestaat dus niet. Werkgever en werknemer hebben dit immers samen afgesproken. De werkgever mag de vakantieperiode alleen wijzigen om zwaarwegende bedrijfsbelangen. Wil een werknemer zijn vakantieperiode intrekken en een nieuwe periode vaststellen, dan zal dit in overleg met de werkgever moeten gebeuren. Een werkgever moet een redelijk verzoek van de werknemer tot het wijzigen van de vakantieperiode honoreren, behalve wanneer de werkgever zwaarwegende redenen heeft om dit verzoek te weigeren. Weigeren, omdat de werkgever bang is voor veel vakantieaanvragen op één moment in de toekomst kan niet altijd een goede reden zijn om de intrekking niet de accepteren. Intrekken betekent namelijk niet automatisch dat een nieuwe aanvraag goedgekeurd kan worden in de toekomst.

Rijksoverheid.nl