Meldingsplicht voor buitenlandse werknemers

Meldingsplicht voor buitenlandse werknemers

Vanaf 1 maart 2020 is er meldingsplicht voor buitenlandse werknemers

Werknemers en werkgevers hebben in Nederland bepaalde rechten en plichten. Die staan netjes op een rij en zijn inzichtelijk voor iedereen. Door het ontstaan van de EU is het ook mogelijk om binnen de EU te werken, zonder gedoe met visa of werkvergunningen. Die openheid brengt veel kansen en mogelijkheden met zich mee, maar ook een aantal beperkingen. De grootste beperking was het toezicht en de controle. Hoewel sinds 2016 de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) ontworpen is, heeft het even geduurd voor hij ook daadwerkelijk van kracht werd.

De wet WagwEU voor buitenlandse werknemers

De wet WagwEU is van toepassing op werkgevers die tijdelijk buitenlandse werknemers in Nederland willen laten werken. Dat kan natuurlijk in allerlei constructies, van het uitvoeren van seizoensarbeid tot het inhuren van tijdelijke krachten, van het in huis halen van extra kennis tot een stukje overdracht. Het kan zelfs zo zijn dat een werknemer bij een onderneming in een andere EU-lidstaat tijdelijk bij een Nederlandse onderneming worden gedetacheerd. De wetgeving zou in 2019 worden ingevoerd, maar is uiteindelijk van kracht op 1 maart 2020. Vanaf dat moment is er een nieuwe wet, met een meldingsplicht voor buitenlandse werknemers.

Meldingsplicht buitenlandse werknemers in Nederland

De nieuwe wetgeving wordt aangestuurd door de Sociale Verzekeringsbank. Buitenlandse werknemers moeten dan ook worden aangebeld bij de Inspectie SZW van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ofwel de SZW. Hiervoor moet je verschillende gegevens van de werknemer en de werkgever aanmelden, zodat duidelijk is wie er tijdelijk werk gaat verrichten. Op die manier kan er controle plaatsvinden op de naleving van de rechten en plichten van zowel de werknemer als de werkgever, zoals het handhaven van de juiste werkomstandigheden en het correct afdragen van alle belastingen en sociale verzekeringspremies.

Wanneer moeten buitenlandse werknemers gemeld worden

De meldingsplicht buitenlandse werknemers geldt voor werkgevers uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, die personeel detacheren aan Nederlandse bedrijven en organisaties. Hieronder vallen:

  • zelfstandigen en werkgevers die met eigen personeel naar Nederland komen;
  • multinationale bedrijven die medewerkers detacheren naar een eigen vestiging in Nederland;
  • bureaus die uitzendkrachten in Nederland laten werken.

Let wel: de meldingsplicht geldt voor de buitenlandse organisaties die personeel naar Nederland detacheren. De Inspectie SZW kan aankloppen voor nadere informatie en inspecties. Naast alle gebruikelijke informatie, zoals bedrijfs- en persoonsgegevens van de buitenlandse organisatie en werknemers, moet er ook een A1-verklaring overlegd worden, waarin staat dat de sociale premies afgedragen worden en moet er een contactpersoon bij Nederlands gevestigde onderneming (accountant)  worden opgegeven. Het is vervolgens de plicht van de Nederlandse onderneming om deze gegevens te controleren en eventueel aan te passen.

Wil je weten of deze regelgeving op jouw organisatie of situatie van toepassing is of wil je Works in combinatie met zijn accountantskantoor Accountplus inschakelen neem dan contact met ons op. Wij kunnen hierin alle begeleiding bieden en de administratie hieromtrent in goede banen leiden.