Minimumloon

Minimumloon

In Nederland moeten werkgevers hun werknemers ten minste het wettelijk minimumloon en de wettelijke minimumvakantiebijslag betalen. Dit geldt voor werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers van 15 tot 20 jaar geldt het jeugdminimumloon.

𝗪𝗮𝘁 𝗶𝘀 𝗵𝗲𝘁 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝘂𝗺𝗹𝗼𝗼𝗻?

Het Nederlandse minimumloon bestaat uit een basisloon en diverse toeslagen, zoals voor ploegendienst en onregelmatige werktijden. Elke 6 maanden wordt het minimumloon aangepast. Het minimumloon dat voor uw werknemer geldt, moet u vermelden op de loonstrook. Het minimumloon moet worden betaald aan de volgende medewerkers:

  • Werknemers met een contract voor onbepaalde of bepaalde tijd
  • Werknemers met een oproepcontract
  • Payrollers
  • Gedetacheerde werknemers
  • Buitenlands personeel
  • Aannemers of onderaannemers
  • Werknemers met een overeenkomst van opdracht (ovo) of een ander soort overeenkomst voor betaald werk.

𝗛𝗼𝗲 𝗯𝗲𝗿𝗲𝗸𝗲𝗻𝘁 𝘂 𝗵𝗲𝘁 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝘂𝗺𝗹𝗼𝗼𝗻?

Hoeveel u uw werknemer betaalt, hangt af van het aantal uren dat hij werkt. Werkt uw werknemer in deeltijd. dan is het minimumloon evenredig lager. Het minimaal te betalen salaris kan per sector verschillen. Het kan ook zijn vastgelegd in de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO). Het loon mag niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon.

𝗔𝗮𝗻𝗽𝗮𝘀𝘀𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻

Elke 6 maanden wordt het minimumloon bedrag aangepast. Dit gebeurt elk jaar op 1 januari en 1 juli. Per 1 juli 2022 dienen de huidige lonen aangepast te worden. De bedragen zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid. Hierbij de link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon/bedragen-minimumloon-2022

Heeft u hulp nodig met de implementatie hiervan. Schroom dan niet contact met ons op te nemen.