Nieuwe arbeidswetgeving per augustus 2022

Nieuwe arbeidswetgeving per augustus 2022

Op 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Wat houdt deze wet in en wat betekent zij voor de praktijk?

Doel van de wet

Het doel van de Europese richtlijn is om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren door ze duidelijker te maken en werknemers meer zekerheden te bieden. Werknemers moeten tijdig en schriftelijk, maar vooral volledig, worden geïnformeerd over hun essentiële arbeidsvoorwaarden. Dat houdt in dat ze op tijd weten wanneer ze wel en wanneer ze niet moeten werken, duidelijkheid over scholingskosten en andere arbeidsvoorwaarden en voldoende zekerheid.

De inhoud van de richtlijn

De richtlijn bepaalt dat werkgevers moeten voldoen aan een informatieplicht, er wordt een maximale proeftijd vastgesteld en er zijn nieuwe regels voor nevenwerkzaamheden, scholing en oproepcontracten.

Sommige regels uit de richtlijn hebben geen grote impact voor Nederland, omdat we dit al goed georganiseerd hebben. Er zijn ook een paar regels die wel impact hebben, met name op het gebied van arbeidsovereenkomsten, die op een aantal punten zullen moeten worden aangepast.

De belangrijkste wijzigingen in de Nederlandse wetgeving

Het secundaire arbeidsbeding zal worden beperkt;

De scholingsplicht van de werkgever wordt uitgebreid en een werkgever mag niet meer in alle gevallen akkoord gaan met studiekosten;

Werknemers met een oproepcontract moeten meer zekerheid krijgen.

Wilt u meer weten neem dan contact op met onze specialisten.