Ondernemers opgelet: de wet WAB is van kracht!

Ondernemers opgelet: de wet WAB is van kracht!

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Dit heeft grote gevolgen voor jou als werkgever. In het kort komt het erop neer dat er voor de ww-premie onderscheid gemaakt wordt tussen flexibele en vaste contracten. Works geeft je duidelijkheid over deze wet en adviseert je graag over jouw mogelijkheden.

Payroll medewerkers

Payroll medewerkers vallen niet langer onder de uitzendregels. De ABU/NBBU Cao geldt dus niet meer voor hen, waarmee ook de 5,5 jaar flexibiliteit voor de payroll medewerker verdwijnt. We mogen payrollmedewerkers in 3 jaar tijd maximaal 3 contracten aanbieden. Wil je jouw payrollmedewerkers hierna behouden, dan bied je hen een vast contract aan. Payroll medewerkers krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die rechtstreeks in dienst zijn. Vanaf 2021 hoort daar ook een passend pensioen bij. Works is een volledig gecertificeerd uitzendbureau en lid van de NBBU. Wij mogen de uitzendregels nog wel hanteren.

Oproepkrachten

Voor oproepkrachten geldt dat zij minimaal 4 dagen van te voren moeten worden opgeroepen. Indien het werk in minder dan 4 dagen wordt afgezegd, behouden oproepkrachten recht op loon. Indien in de CAO afgesproken, kan de termijn van vier dagen worden verkort naar 1 dag. Oproepkrachten hebben uiteraard ook de verplichting om te komen.

Ketenregeling

Voorheen konden medewerkers 3 tijdelijke contracten krijgen in een periode van 2 jaar. Deze periode wordt nu verruimd naar 3 jaar. De ‘wachttijd’ tussen tijdelijke contracten bedraagt 6 maanden. Voor bepaalde Cao’s kan dit verkort worden naar 3 maanden. Dan dient er sprake te zijn van terugkerend tijdelijk werk wat maximaal 9 maanden per jaar gedaan kan worden.

WW premie duurder voor flexibele contracten

Door de WAB komt er een verschil in de hoogte van de WW premie. Deze wordt voor medewerkers met een tijdelijk contract ongeveer 5% hoger dan voor medewerkers met een vast contract. Voor jongeren (tot 21 jaar) met een bijbaantje van maximaal 12 uur per week en voor BBL’ers blijft de lage WW premie gelden.

Ontslagregels verruimd: cumulatiegrond

Voortaan is ontslag ook mogelijk door een optelsom van omstandigheden: de cumulatiegrond. Dit houdt in dat je iemand kunt ontslaan op basis van meerdere ontslagredenen. Als werkgever hoef je dan niet volledig te voldoen aan één van de 8 geldende ontslagreden; de rechter kan de redenen nu namelijk combineren.

Transitievergoeding vanaf 1e dag

Werknemers hebben vanaf dag 1 recht op een transitievergoeding als het dienstverband wordt beëindigd of niet wordt voortgezet op initiatief van de werkgever. Dus bijvoorbeeld ook als het dienstverband tijdens de proefperiode door de werkgever wordt opgezegd.

Berekening transitievergoeding simpeler

De opbouw van de transitievergoeding wordt eenvoudiger. Voor elk dienstjaar wordt ⅓ maandsalaris opgebouwd (naar rato bij een gedeeltelijk dienstjaar). De verhoogde opbouw voor werknemers van 50 jaar en ouder met een dienstverband van minimaal 10 jaar, verdwijnt.

Financiële gevolgen voor jouw bedrijf

Het zal duidelijk zijn dat de WAB grote gevolgen heeft voor jouw bedrijf. Works weet alles over de WAB, dus wij kunnen je hierin goed adviseren. Wil je weten wat de nieuwe wet exact betekent voor jouw bedrijf? Maak dan een afspraak , dan brengen we jouw situatie in kaart en rekenen we de nieuwe maatregelen voor je door.