Wat moet er in een arbeidscontract staan?

Wat moet er in een arbeidscontract staan?

In een arbeidscontract staan de afspraken die gemaakt zijn tussen een werknemer en werkgever, zoals de ingangsdatum van het contract, de duur van de overeenkomst, de functie van de werknemer, de arbeidsduur, het salaris en de van toepassing zijnde cao. Het contract kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden afgesloten. Het is niet verplicht om een schriftelijk arbeidscontract op te stellen, een mondelinge overeenkomst is juridisch ook bindend. Het is echter raadzaam om de gemaakte afspraken altijd schriftelijk vast te leggen.

Wanneer is er sprake van een arbeidscontract?

Er is juridisch sprake van een arbeidscontract wanneer:

  • er loon betaald wordt;
  • er sprake is van een gezagsverhouding;
  • als de werknemer verplicht is de arbeid zelf te verrichten.

Bij het inhuren van een freelancer of zzp’er mag er geen sprake zijn van een gezagsverhouding of de verplichting om de werkzaamheden zelf te verrichten. Is dit wel het geval? Dan kan de relatie tussen de freelancer en de opdrachtgever aangemerkt worden als arbeidsverhouding en krijgt de opdrachtgever wettelijke verplichtingen als werkgever. Bijvoorbeeld afdracht van premies werknemersverzekeringen en doorbetaling bij ziekte.

Verplichte zaken in een arbeidscontract

Een werkgever is wettelijk verplicht om binnen één maand na aanvang van de werkzaamheden schriftelijk een aantal zaken aan de werknemer aan te leveren:

– Naam en woonplaats van werknemer en werkgever;
– Plaats(en) waar werknemer werkzaam is;
– Een functiebeschrijving;
– Datum van indiensttreding en einddatum bij een tijdelijk arbeidscontract;
– Het aantal werkuren;
– Het salaris en de datum van uitbetaling;
– De lengte van eventuele proeftijd, nooit langer dan twee maanden;
– De hoogte van de vakantietoeslag en het aantal vakantiedagen;
– De duur van de opzegtermijn;
– Een eventueel geldende cao.

Er is een verschil tussen tijdelijke en vaste contracten. In geval van een tijdelijk contract moet je als werkgever ook met de volgende zaken rekening houden:

– De aanzegtermijn van één maand bij tijdelijke contracten met een looptijd langer dan zes maanden
– Een concurrentie- of relatiebeding is in beginsel niet meer toegestaan bij tijdelijke contracten.
– Alleen in contracten aangegaan voor de duur van meer dan zes maanden mag een proeftijd van één maand opgenomen worden. Deze mag bij een cao verlengd worden tot maximaal twee maanden.

Tips bij het aangaan van een arbeidscontract

Naast de verplichte zaken, zijn er ook nog een aantal zaken die handig zijn om te weten bij het aangaan van een arbeidscontract. Works heeft tips voor werkgevers:

• Als werkgever ben je niet verplicht om een pensioenregeling aan te bieden. Hierop bestaan echter twee belangrijke uitzonderingen:

  • en werkgever is verplicht om een pensioenregeling aan te bieden als het bedrijf binnen een sector met een collectief bedrijfstakpensioenfonds valt;
  • een werkgever is verplicht om een pensioenregeling aan te bieden als het in de cao van de onderneming staat. Dit houdt in dat de werkgever iedereen binnen het bedrijf dezelfde pensioenregeling moet aanbieden.

Je bent als werkgever verplicht om je werknemer binnen een maand na aanvang van het dienstverband schriftelijk te informeren over het gegeven of hij wel of geen pensioenregeling krijgt.

• Maak met een werknemer aanvullende afspraken over bijvoorbeeld geheimhoudingsplicht, de huisregels van je organisatie, wat er gebeurt in geval van langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid of wangedrag. Mogen je werknemers vanuit huis werken? Krijgen zij reiskostenvergoeding? Van welke bedrijfsmiddelen mogen zij gebruik maken? Er zijn tal van zaken waarmee je het je werknemers makkelijker maakt en waardoor ze iedere dag met een prettig gevoel aan het werk gaan. Leg deze arbeidsvoorwaarden vast in het contract. Let op: deze persoonlijke afspraken mogen niet in strijd zijn met de cao of de wet.

Wil je hulp bij het opstellen van een arbeidscontract of heb je vragen over je huidige contracten? Onze afdeling Salarisadministratie heeft kennis van alle wet- en regelgeving en kan je adviseren. Neem contact op.